sren

Novosti

U Sarajevu održan sastanak predstavnika UNECO-a i COOR-a


Predstavnici Unije ekologa učestvovali su na sastanaku članova projektnog tima sa predstavnicima Centra za okolišno održivi razvoj. Sastanak je trajao dva dana u četvrtak 31. januara i petak 1. februara 2013 i održan je u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj u Sarajevu. Razgovarano je o detaljima projektnih aktivnosti, a posebna pažnja je posvećena upravljanju projektom. Cilj sastanka je bio da se razmene ideje i da se postigne zajedničko razumevanje i pristup u sprovodjenju projektnih aktivnosti. Dnevni red sastanka sastojao se iz sledećih tačaka: analiza zainteresovanih strana, metodologija izrade akcionog plana, raspored radionica, treninga i otvorenih foruma, kreiranje GIS baze podataka i vidljivosti projektnih aktivnosti. Održavanje uvodne radionice planirano je za kraj marta 2013. godine s ciljem okupljanja svih relevantnih učesnika, zainteresovanih strana i korisnika projektnih rezultata, te formiranja radnih grupa, sastavljenih od predstavnika lokalnih vlasti, relevantnih institucija i organizacija civilnog društva, koje će aktivno učestvovati u izradi Akcionog plana.