sren

Novosti

Одржана је прва радионица у оквиру пројекта “Моделовања ризика у животној средини”

08.08.2014


Унија Еколога Србије “UNECO”, у сарадњи са Факултетом за примењену екологију “ФУТУРА”, Универзитета Сингидунум из Београда и Одсека за заштиту животне средине градске управе Града Краљева, реализује пројекат “Моделовање ризика у животној средини”,који се тиче заштите, унапређења и очувања животне средине и здравља људи кроз управљање ризицима, превасходно актуелну област сценарија ризика поплава.

На задату тему говорили су представници Факултета за примењену екологију Проф. др Јордан Алексић и Проф др Борис Вакањац.
Професор Јордан Алексић је закључио да се мора поћи од одређених мера као што су: зонирање подручја, процена ризика и успостављање равнотеже уз помоћ еколошког дизајна. Професор Борис Вакањац је говорио о глобалном загревању, основним принципима моделовања и поплавама. Такође је представио и комјутерске симулације поплава у Новом Саду, Сремској Митровици и Шапцу, које је израдио у сарадњи са асистентом Факултета за примењену екологију Милошем Нинковићем. Оба професора су се сложила да је термин одрживи развој превазиђен и да се морају предузети конкретне мере превенције.
Након излагања у оквиру настале дебате постављена су многобројна питања од стране присутних представника локалних самоуправа и ОЦД, као што је како превазићи видљив процеп између државе и науке, јер је очигледно да имамо решења, али нам држава не помаже да их реализујемо.

Делови презентација оба професора се налазе у прилогу.

Презентација