sren

Novosti

Master kurs u okviru komponente II projekta Dijalog za prevenciju rizika od prirodnog hazarda – Jačanje uloge i funkcije organizacija civilnog društva (OCD)

15.11.2014


U okviru realizacije projekta Dijalog za prevenciju rizika od prirodnog hazarda , u periodu od 10-14. novembra predstavnik organizovan je master kurs (komponenta II) 1. deo. Obuka ima za cilj da ojača kapacitete civilnog sektora, odnosno njihovu ulogu u politikama zaštite životne sredine i da dodatno pomogne u ostvarivanju ciljeva projekta i poboljša konačni uticaj. Prvi modul Master kursa osmišljen je da unapredi veštine i znanja OCD u različitim oblastima.

Predstavnici partnera na projektu: Ivana Petrić (UNEKO), Ljiljana Ristanović (EkoDrina Mali Zvornik) i Nebojša Aleksić (Naša Ljubovija) aktivno su učestvovali u predviđenim modulima i radionicama.

Podeli