sren

Novosti

Sastanak predstavnika OCD – dobitnica ovogodišnjeg Granta SENSE sa američkim ambasadorom Raffi V. Balian

11.12.2014


Američki ambasador Raffi V.Balian, sa svojom delegacijom iz Budimpešte, boravio je u nedeljnoj poseti Srbiji. Tom prilikom je od strane REC-a bio organozovan sastanak sa predstvanicima nevladinih organizacija 10.12.2014.godine u 11h u hotelu Moskva. Prisutni su bili predstavnici Američke ambasade u Srbiji, nekoliko nevladinih organizacija koje se bave tematikom održivog razvoja, ekologijom i zaštitom životne sredine uopšte, među kojima je bio pozvan i UNECO. Sastanku je ispred Unije ekologa prisustvovala Ivana Petrić, master student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum. Tema sastanka je bila predstavljanje organizacija, oblasti kojima se bave, ali i sagledavanje situacije u Srbiji po pitanju životne sredine. Gospodin Balian se bavi ovom tematikom već duži niz godina, pa je tom prilikom želeo da čuje kakvi su utisci i problemi sa kojima se naša zemlja susreće. Razmenjeni su stavovi i o edukaciji, uticaju donosioca odluka i učešću nevladinog sektora u procesu donošenja odluka. Sastanak je trajao dva sata u prijatnoj atmosferi. Razmenjeni su kontakti, a i ponuđena pomoć od strane Američke ambasade u cilju rešavanja nekih aktuelnih problema.

Podeli