sren

Novosti

Uklanjanje invazivnih vrsta sa odabranih oglednih parcela na području SRP Zasavica

Tokom septembra 2020. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica vršeno je uklanjanje invazivne flore, a pre svega vrste cigansko perje (Asclepias syriaca) sa oglednih parcela na pašnjaku Valjevac. Ova aktivnost je jedna od ključnih aktivnosti projekta pod nazivom „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“ koji Unija ekologa UNECO realizuje u partnerstvu sa Pokretom gorana Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa prisustva i zastupljenosti invazivne flore, partner na projektu Pokret gorana Sremske Mitrovice, koji je ujedno i upravljač SRP Zasavica, je odredio dve parcele za sprovođenje aktivnih mera zaštite površine 2ha svaka. Urađen je terenski obilazak pašnjaka u cilju lociranja radnih površina tj. područja najgušće pokrovnosti invazivne vrste (Asclepias syriaca). Locirano je šest takvih površina i od šest izdvojenih polja uklanjanje se radilo na dva polja (Slika 1).

Slika 1. Satelitski snimak prostornog rasporeda radnih polja na pašnjaku Valjevac

 

Od metoda kontrole, sprečavanja širenja i uklanjanja invazivne vrste (Asclepias syriaca) ovde su primenjene dve grupe metoda i to mehanička i hemijska. Mehanička metoda je podrazumevala ručno čupanje invazivnih biljaka iz korena. Hemijska metoda uklanjanja vrste Asclepias syriaca primenjena je na drugom polju. Ova metoda je uključivala primenu hemijskog sredstva iz grupe pesticida – totalni herbicid, i podrazumeva premazivanje nadzemnih delova biljke preparatom.  Svaki angažovani radnik je četkicom premazivao listove i stabljiku biljke. Preparat koji je ovom prilikom korišćen je Glifosat 480 SL kao 2-4% rastvor. Pošto se radi o totalnom herbicidu iz III grupe otrova strogo je vođeno računa da se tečnost ne prosipa okolo u ekosistem.

 

 

 

 

 

Podeli