sren

Novosti

Invazivne vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica

U okviru projekta „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“ koji realizuje Unija ekologa UNECO u saradnji sa partnerom Pokret gorana Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, projektni tim je pripremio brošuru posvećenu problematici invazivnih vrsta. Brošura se sastoji iz 3 celine. U  prvoj je dato objašnjenje osnovnih karakteristika invazivnih vrsta i ključnih pritisaka koji dovode do njihovog širenja. Drugi deo je posvećen upravljanju invazivnim vrstama, a u trećem delu je dat prikaz najznačajnijih invazivnih vrsta koje su registrovane u SRP Zasavica i okarakterisane kao jako invazivne. Brošura je odštampana u 300 primeraka koji su podeljeni građanima, studentima i ostaloj zainteresovanoj stručnoj javnosti u cilju podizanja ekološke svesti i povećanja informisanosti građana ukazivanjem na značaj i negativni uticaj invazivnih vrsta, kao i u svrhe promovisanja projekta.

Brošura – Invazivne vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica