sren

Novosti

Projekat „Mapiranje i praćenje invazivnih vrsta na području SRP Zasavica – korak ka dugoročnoj zaštiti biodiverziteta“

Unija ekologa UNECO u partnerstvu sa Pokretom gorana Sremske Mitrovice, upravljačem Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“, započela je realizaciju projekta pod nazivom „Mapiranje i praćenje invazivnih vrsta na području SRP Zasavica – korak ka dugoročnoj zaštiti biodiverziteta“. Projekat je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u okviru poziva za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini.

Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta pod nazivom „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“, koji je Unija ekologa UNECO takođe realizovala u saradnji sa Pokretom gorana Sremske Mitrovice i uz podršku od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u prethodnoj, 2020. godini. Svrha projekta, kao i prethodno realizovanog, je da doprinese unapređenju stanja biodiverziteta na području SRP Zasavica i da široj javnosti ukaže na značaj, probleme i negativne uticaje ovih invazivnih vrsta, kao i da unapredi znanje o ovom problemu, pre svega studenata koji se obrazuju na fakultetima u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Projekat ima zadatak da doprinese podizanju nivoa informisanosti stručne i zainteresovane javnosti putem elektronskih medija, kao i putem štampane publikacije projekta koja će biti podeljena građanima. Ova publikacija pored promotivnog imaće i edukativni značaj, jer će sadržati detaljne opise sa fotografijama 5 invazivnih vrsta čije je uklanjanje najvišeg prioriteta u SRP Zasavica i omogućiće da se građani bolje upoznaju sa ovim vrstama i da nauče da ih prepoznaju. Povećanje nivoa znanja o problemu invazivnih vrsta biće ostvareno i kroz organizaciju radionice namenjene pre svega studentima koji se obrazuju na fakultetima u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. U okviru radionice predviđeno je da se učesnici upoznaju sa invazivnim vrstama na terenu, da nauče da ih prepoznaju i da se upoznaju sa merama za njihovo uklanjanje.