sren

Novosti

Detekcija invazivnih vrsta

U okviru projekta „Mapiranje i praćenje invazivnih vrsta na području SRP Zasavica – korak ka dugoročnoj zaštiti biodiverziteta“, koji realizuje Unija ekologa UNECO u saradnji sa partnerom Pokret gorana Sremske Mitrovice, a koji je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, projektni tim je pripremio publikaciju pod nazivom Detekcija invazivnih vrsta“. Izrada ove publikacije ima za cilj podizanje ekološke svesti i povećanje informisanosti građana ukazivanjem na značaj i negativni uticaj invazivnih vrsta. Publikacija se sastoji iz 2 celine. U  prvoj je dat detaljan opis sa fotografijama 6 jako invazivnih vrsta koje su identifikovane u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica kao vrste čije je uklanjanje najvišeg prioriteta.

U drugom delu je dato  uputstvo za korišćenje aplikacije za mobilne telefone pod nazivom „Invazivne strane vrste Evrope“. Ova mobilna aplikacija je prevedena i na srpski jezik i sadrži pored ostalog i katalog invazivnih vrsta u basenu reke Save. Aplikacija omogućava svim zainteresovanima da dobijaju šire informacije o lokacijama invazivnih vrsta, kao i da aktivno prikupljaju informacije registrovanjem prisustva invazivnih vrsta na određenom području korišćenjem GPS sistema i kamere telefona, što predstavlja važan korak u ranoj detekciji i sprečavanju daljeg širenja invazivnih stranih vrsta.

Publikacija je odštampana u 360 primeraka koji su podeljeni građanima, studentima i ostaloj zainteresovanoj stručnoj javnosti.

Publikacija – Detekcija invazivnih vrsta