sren

Novosti

  • Zeleni kampovi

  • Četvrti dan “Bojčin kampinga”

    Četvrtog dana je održana radionica „Ekoredizajn“. Tema radionice je bila „Bioinvest kapital. Mentor je bio doc.dr Zlatko Dragosavlјević sa temom „Privatizacija prirodnog kapitala“. Organizovan je tradicionalni sremački ručak po dudom. Nakon toga je održana radionica „Invenciono Inovacioni Izazovi“. U okviru nje svoju prezentaciju je održao doc. dr Svetozar Krstić na temu „Prednosti i mane zelenog […]

  • Treći dan “Bojčin kampinga”

    Treći dan “Bojčin kampinga” sastojao se iz niza sledećih aktivnosti: Dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, prof. dr Jordan Aleksić, obratio se prisutnima uvodnim rečima o značaju prirodnih resursa, koristima koje pružaju i njihovom vrednovanju.  Govorio je o značaju prirodnog kapitala i važnosti njegove valorizacije, jer vrednovati nešto, odrediti mu cenu, znači prepoznavati njegovu […]

  • Drugi dan “Bojčin kampinga”

    Drugog dana kampa, 18.9.2018. dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Jordan Aleksić, održao je uvodnu reč o zamisli eksperimentalnog kampa pod nazivom ,,Bojčin kamping”, razvitku kreativnosti kod mladih, važnosti iluzije kao jednog od modela kampa i važnosti instruktivnih priča koje kamperima, kao posmatračima, omogućavaju, kako edukaciju, tako i međusobnu interakciju među kolegama, da […]