sren

Novosti

 • Invazivne vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica

  U okviru projekta „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“ koji realizuje Unija ekologa UNECO u saradnji sa partnerom Pokret gorana Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, projektni tim je pripremio brošuru posvećenu problematici invazivnih vrsta. Brošura se sastoji iz 3 celine. U  prvoj je dato objašnjenje osnovnih karakteristika invazivnih vrsta […]

 • Radionica „Invazivne vrste u Republici Srbiji i na području SRP Zasavica – problemi i mere borbe“

  U subotu, 10. oktobra 2020. godine, Unija ekologa UNECO je u saradnji sa partnerom Pokret gorana Sremske Mitrovice u specijalnom rezervatu prirode Zasavica organizovala radionicu pod nazivom „Invazivne vrste u Republici Srbiji i na području SRP Zasavica – problemi i mere borbe“. Realizacija ove radionice je predviđena kao jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta […]

 • Uklanjanje invazivnih vrsta sa odabranih oglednih parcela na području SRP Zasavica

  Tokom septembra 2020. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica vršeno je uklanjanje invazivne flore, a pre svega vrste cigansko perje (Asclepias syriaca) sa oglednih parcela na pašnjaku Valjevac. Ova aktivnost je jedna od ključnih aktivnosti projekta pod nazivom „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“ koji Unija ekologa UNECO realizuje u partnerstvu sa Pokretom gorana Sremske […]

 • Projekat „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“

  Unija ekologa UNECO u partnerstvu sa Pokretom gorana Sremske Mitrovice, upravljačem Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“, započela je realizaciju projekta pod nazivom „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“. Projekat je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u okviru poziva za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u […]