sren

Struktura organizacije

STRUKTURA ORGANIZACIJE

 

UNECO

UNIJA EKOLOGA (UNECO) je udruženje građana koji se opredeljuju za sistematski i organizovan angažman na planu zaštite životne sredine. Unija okuplja fizička i pravna lica, odnosno pojedince kao i institucije, organizacije, firme, nevladine organizacije, druga udruženja građana, koji su zainteresovani za ekološke akcije, projekte i programe, kao i lična angažovanja na planu zaštite životne sredine, održivog razvoja, odnosno unapređenja kvaliteta života.

Unija Ekologa je kao asocijacija otvorena za svestranu saradnju sa svim drugim institucijama i organizacijama koje se opredeljuju za zaštitu životne sredine, kvalitet života u skladu sa prirodom i integraciju društva na osnovama opšteg ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

UNECO je opredeljen za sistematski i organizovan angažman u svim sferama zaštite životne sredine, a posebno na planu zaštite biodiveriziteta, integralnog upravljanja prirodnim resursima, kao i podsticanje minimizacije i reciklaže komunalnog i industrijskog otpada i tretmana biohazardnog otpada.

U okviru UNECO-a koordiniraju se projekti, programi i akcije sledećih organizacija: Goransko ekološki pokret – Sremska Mitrovica; Futura – Palić; Ekološko društvo “Svarog” – Zaječar; Ekološko društvo “Sova” – Mionica; Ekološki pokret EKOM – Simićevo; Atelje Zeleni pas – Beograd; Ekološki centar “Turjak” – Novi Pazar; UNECO – Jagodina, Paraćin, Kraljevo, Bezdan, Šabac, Gornji Milanovac, Barič, Novi Banovci, Vrnjačka Banja, Brus, Vršac, selo Trešnja, Avala; Pokret “Hrast” – Kragujevac; Sportsko rekreativno ribolovačko društvo “Zabran” – Obrenovac; Ekološka učionica Baračka – Sombor; Pokret organske poljoprivrede POP – Novi Sad; Ekološki pokret “Kubik” – Raška; Eko men – Surčin; Ekološki pokret “Valjevske planine Bazz”- Valjevo; “Green Žabar” – Novi Beograd; “Green house” – Vračar; Zavičajno udruženje Mokrogoraca – Šargan.

Projektni tim

Generalni kordinator
Dimitrije Aleksić
Tehnički sekretar
Boban Starčević
Projekt menadžer
Miloš Nikolić
Administrator
Nevena Božić

UNECO ima intenzivnu programsku saradnju sa naučnim i stručnim institucijama

1. Departman za hemiju – PMF Novi Sad,

2. Departman za geografiju – PMF Novi Sad,

3. Ekozoo centar – Palić,

4. Institut ekonomskih nauka – Beograd,

5. Istraživačka stanica Petnica,

6. Agencija za reciklažu Republike Srbije,

7. Zavod za zaštitu prirode Srbije,

8. Regionalni ekološki centar REC – Beograd,

9. Pomurski ekološkim Centrom Murska Sobota, Slovenija.